Požadavky na tvorbu bezpečného hesla

Z Wiki SPŠel•it Dobruška
Přejít na: navigace, hledání

Základní pravidla

Minimální délka hesla je 8 znaků, heslo nesmí obsahovat přihlašovací jméno, příjmení ani křestní jméno (celé ani část) a nesmí začínat číslicí. Heslo musí obsahovat nejméně jedno malé písmeno, jedno velké písmeno a jednu číslici (například "Heslo123").

Při tvorbě hesel nepoužívejte písmena s diakritikou a používejte pouze písmena anglické abecedy.

Změna hesla

Z důvodu zachování pravidel pro splnění bezpečnosti hesla, jsou všichni uživatelé domény povinni pozměnit v určitém časovém intervalu svá soukromá hesla. Heslo musí být měněno v intervalu nejdříve 90. den a nejpozději 183. den od poslední změny. Systém nedovolí při změně použít heslo již dříve použité - pamatuje si 3 poslední hesla. Tento systém má ztížit případné prolomení roky starého hesla a naučit uživatele pečovat o své soukromí. Heslo si změňte i v případě podezření, že je zná další osoba. Krátce před vypršením platnosti hesla, budete po přihlášení informování v dolní části obrazovky a bude možné heslo změnit. Po vypršení platnosti budete při přihlašování upozorněni na vypršení hesla a objeví se kolonky pro jeho změnu, do druhé kolonky zadáte své současné (vypršené) soukromé heslo, do třetí a čtvrté kolonky heslo pozměněné (nové). V případě zapomenutí soukromého hesla z vaší strany, je nutné heslo resetovat u správce systému, který vrátí heslo na výchozí vygenerované heslo před prvním přihlášení do sítě.

Samovolná změna hesla před jeho vypršením ze školní sítě:

  • přihlášení se do sítě obvyklým způsobem,
  • po přihlášení do systému, stisknout klávesy Ctrl-Alt-Delete, vybrat tlačítko Změnit heslo,
  • do příslušných polí zadat současné heslo, dvakrát nové heslo,
  • po potvrzení a úspěšné změně systém oznámí, zda byla změna provedena úspěšně.